Các tư liệu, bài dịch, hướng dẫn của team Trans Girl VN

Tất cả tài nguyên trên trang blog Trans Girl VN được tổng hợp tại đây

Puberty blocker – Thuốc ức chế dậy thì cho người chuyển giới

Puberty blocker – Thuốc ức chế dậy thì cho người chuyển giới

Các hướng dẫn lâm sàng về liệu pháp hormone cho người chuyển giới

Các hướng dẫn lâm sàng về liệu pháp hormone cho người chuyển giới

Kiểm tra sức khỏe trong quá trình dùng thuốc

Kiểm tra sức khỏe trong quá trình dùng thuốc

Chu kỳ phát triển của lông và 2 phương pháp triệt lông phổ biến

Chu kỳ phát triển của lông và 2 phương pháp triệt lông phổ biến

Các phương pháp phẫu thuật tạo hình âm đạo và chi phí tại bệnh viện Kamol

Các phương pháp phẫu thuật tạo hình âm đạo và chi phí tại bệnh viện Kamol

Bản đồ bệnh viện, phòng khám, phòng xét nghiệm

Bản đồ bệnh viện, phòng khám, phòng xét nghiệm

Các lý thuyết âm học liên quan

Các lý thuyết âm học liên quan

Giải thích thuật ngữ ngữ âm học

Giải thích thuật ngữ ngữ âm học

Phương pháp luyện giọng của L – Level 1

Phương pháp luyện giọng của L – Level 1

Tác động của hormone sinh dục tới chuyển hóa mỡ/chất béo

Tác động của hormone sinh dục tới chuyển hóa mỡ/chất béo

Nguy cơ ung thư vú ở người chuyển giới nữ sử dụng liệu pháp hormone nữ hóa

Nguy cơ ung thư vú ở người chuyển giới nữ sử dụng liệu pháp hormone nữ hóa

Tương tác giữa hormone sinh dục và Globulin gắn hormone sinh dục (SHBG)

Tương tác giữa hormone sinh dục và Globulin gắn hormone sinh dục (SHBG)

Trans Girl VN