Discord TGVN

Các hướng dẫn lâm sàng về liệu pháp hormone cho người chuyển giới

Ngoài mục đích chính là giáo dục và hướng dẫn các chuyên viên lâm sàng, hướng dẫn thực hành lâm sàng còn là tài liệu hữu ích cho chính người chuyển giới vì nó giúp họ tìm hiểu, nhận thực được các vấn đề chăm sóc y tế liên quan đến bản thân họ.

Giới thiệu

Bác sĩ sử dụng hướng dẫn thực hành lâm sàng (clinical practice guidelines-CPGs) để tìm hiểu và hướng dẫn bản thân trong việc chăm sóc, quản lý y tế cho nhiều chỉ định y khoa khác nhau. Hướng dẫn thực hành lâm sàng xem xét và tóm tắt các tài liệu khoa học, nghiên cứu có trong một lĩnh vực y khoa nhất định. Các tài liệu này cho phép bác sĩ quản lý, chăm sóc thành thạo vấn đề y tế đó mà không nhất thiết phải đào sâu và phát triển hiểu biết, kiến thức của họ thông qua các tài liệu khoa học chính. Các bài đánh giá, phê bình có chức năng tương tự.

Các hướng dẫn thực hành lâm sàng có ý nghĩa và giá trị cao vì được xây dựng nhiều trên Y HỌC THỰC CHỨNG (EVIDENCE-BASED MEDICINE), chúng được cập nhật thường xuyên. Các hướng dẫn thực hành lâm sàng được phát triển và duy trì bởi các tổ chức lâm sàng, các hội, viện đại học, các cơ quan chính phủ hoặc đôi khi là các đơn vị y tế lớn. Nó có thể có tính quốc tế/ không có vị trí rõ ràng hoặc ở một vùng/ địa điểm cụ thể.

Có nhiều hướng dẫn thực hành lâm sàng cho người chuyển giới (Deutsch, Radix, & Reisner, 2016Radix, 2019Radix, 2019Ziegler, Carroll, & Charnish, 2020UpToDate). Các hướng dẫn này thảo luận các chủ đề như liệu pháp tâm lý, liệu pháp hormone, vấn đề phẫu thuật đối với người chuyển giới. Ngoài mục đích chính là giáo dục và hướng dẫn các chuyên viên lâm sàng (bác sĩ, y tá, y tá thực tập và trợ lý bác sĩ đều là những chuyên viên lâm sàng), hướng dẫn thực hành lâm sàng còn là tài liệu hữu ích cho chính người chuyển giới vì nó giúp họ tìm hiểu, nhận thực được các vấn đề chăm sóc y tế liên quan đến bản thân họ.

Các hướng dẫn lớn nhất về liệu pháp hormone cho người chuyển giới là:

 

Quốc Tế - International

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

[xem thêm: 1st/2009 edition]
Hembree et al. / Endocrine Society2017Đã xuất bản
Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe của người chuyển giới và người không theo chuẩn giới

[PDF-Tiếng Việt xuất bản 2012]
[PDF-Tiếng Anh xuất bản 2012]
[Update: PDF-Tiếng Anh xuất bản 2022] a

Coleman et al. / World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (Phiên bản tiếng Việt: Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ và cộng sự)2022Đã xuất bản

Hormone Therapy in Adults: Suggested Revisions to the Sixth Version of the Standards of Care

Feldman & Safer2009Đã xuất bản

International Medical Advisory Panel (IMAP) Statement on Hormone Therapy for Transgender People [PDF]

International Planned Parenthood Federation (IPPF)2015Tài liệu trực tuyến

Transgender Women: Evaluation and Management [PDF]

Tangpricha & Safer / UpToDate2020Tài liệu trực tuyến
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline
[xem thêm: 1st/2009 edition]
Hembree et al. / Endocrine Society2017Đã xuất bản
Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe của người chuyển giới và người không theo chuẩn giới

[PDF-Tiếng Việt xuất bản 2012]
[PDF-Tiếng Anh xuất bản 2012]
[Update: PDF-Tiếng Anh xuất bản 2022] a
Coleman et al. / World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
(Phiên bản tiếng Việt: Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ và cộng sự)
2022Đã xuất bản
Hormone Therapy in Adults: Suggested Revisions to the Sixth Version of the Standards of CareFeldman & Safer2009Đã xuất bản
International Medical Advisory Panel (IMAP) Statement on Hormone Therapy for Transgender People [PDF]International Planned Parenthood Federation (IPPF)2015Tài liệu trực tuyến
Transgender Women: Evaluation and Management [PDF]Tangpricha & Safer / UpToDate2020Tài liệu trực tuyến

Hoa Kỳ

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Guidelines for the Primary and Gender-Affirming Care of Transgender and Gender Nonbinary People [PDF]

Deutsch / Center of Excellence for Transgender Health,
University of San Francisco (UCSF)
[San Francisco, California]
2016Tài liệu trực tuyến

The Medical Care of Transgender Persons [PDF]

Cavanaugh et al. / Fenway Health
[Boston, Massachusetts]
2016Tài liệu trực tuyến

Protocols for the Provision of Hormone Therapy [PDF]

Callen-Lorde Community Health Center
[New York City, New York]
2018Tài liệu trực tuyến

Protocols for Hormonal Reassignment of Gender

Davidson et al. / Tom Waddell Health Center / San Francisco Department of Public Health
[San Francisco, California]
2013Tài liệu trực tuyến
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Guidelines for the Primary and Gender-Affirming Care of Transgender and Gender Nonbinary People [PDF]Deutsch / Center of Excellence for Transgender Health, University of San Francisco (UCSF) [San Francisco, California]2016Tài liệu trực tuyến
The Medical Care of Transgender Persons [PDF]Cavanaugh et al. / Fenway Health [Boston, Massachusetts]2016Tài liệu trực tuyến
Protocols for the Provision of Hormone Therapy [PDF]Callen-Lorde Community Health Center [New York City, New York]2018Tài liệu trực tuyến
Protocols for Hormonal Reassignment of GenderDavidson et al. / Tom Waddell Health Center / San Francisco Department of Public Health [San Francisco, California]2013Tài liệu trực tuyến

Canada

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Gender-Affirming Care for Trans, Two-Spirit, and Gender Diverse Patients in BC: A Primary Care Toolkit

Trans Care BC2019Tài liệu trực tuyến

Endocrine Therapy for Transgender Adults in British Columbia: Suggested Guidelines: Physical Aspects of Transgender Endocrine Therapy

Dahl et al. / Vancouver Coastal Health2015Tài liệu trực tuyến

Guidelines for Gender-Affirming Primary Care with Trans and Non-Binary Patients [PDF]

Bourns / Sherbourne Health / Rainbow Health Ontario2019Tài liệu trực tuyến
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Gender-Affirming Care for Trans, Two-Spirit, and Gender Diverse Patients in BC: A Primary Care ToolkitTrans Care BC2019Tài liệu trực tuyến
Endocrine Therapy for Transgender Adults in British Columbia: Suggested Guidelines: Physical Aspects of Transgender Endocrine TherapyDahl et al. / Vancouver Coastal Health2015Tài liệu trực tuyến
Guidelines for Gender-Affirming Primary Care with Trans and Non-Binary Patients [PDF]Bourns / Sherbourne Health / Rainbow Health Ontario2019Tài liệu trực tuyến

Vương Quốc Anh

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Good Practice Guidelines for the Assessment and Treatment of Adults with Gender Dysphoria [PDF]

Wylie et al. / Royal College of Psychiatrists2014Đã xuất bản
Nhiều tài liệu 

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

Nhiều nguồn/ National Health Service (NHS) TrustsNhiềuTài liệu trực tuyến
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Good Practice Guidelines for the Assessment and Treatment of Adults with Gender Dysphoria [PDF]Wylie et al. / Royal College of Psychiatrists2014Đã xuất bản
Nhiều tài liệu [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]Nhiều nguồn/ National Health Service (NHS) TrustsNhiềuTài liệu trực tuyến

Châu Âu

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

European Society for Sexual Medicine Position Statement “Assessment and Hormonal Management in Adolescent and Adult Trans People, With Attention for Sexual Function and Satisfaction”

T’Sjoen et al. / European Society for Sexual Medicine2020Đã xuất bản
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
European Society for Sexual Medicine Position Statement “Assessment and Hormonal Management in Adolescent and Adult Trans People, With Attention for Sexual Function and Satisfaction”T’Sjoen et al. / European Society for Sexual Medicine2020Đã xuất bản

Australia

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Position Statement on the Hormonal Management of Adult Transgender and Gender Diverse Individuals

Cheung et al.2019Đã xuất bản

Australian Standards of Care and Treatment Guidelines: For Trans and Gender Diverse Children and Adolescents [PDF]

Telfer et al. / Royal Children’s Hospital2020Tài liệu trực tuyến
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Position Statement on the Hormonal Management of Adult Transgender and Gender Diverse IndividualsCheung et al.2019Đã xuất bản
Australian Standards of Care and Treatment Guidelines: For Trans and Gender Diverse Children and Adolescents [PDF]Telfer et al. / Royal Children’s Hospital2020Tài liệu trực tuyến

New Zealand

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Guidelines for Gender Affirming Healthcare for Gender Diverse and Transgender Children, Young People and Adults in Aotearoa, New Zealand [PDF]

Oliphant et al. / Transgender Health Research Lab, University of Waikato2018Đã xuất bản
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Guidelines for Gender Affirming Healthcare for Gender Diverse and Transgender Children, Young People and Adults in Aotearoa, New Zealand [PDF]Oliphant et al. / Transgender Health Research Lab, University of Waikato2018Đã xuất bản

Các Khu Vực Khác

Tiêu ĐềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng

Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and the Pacific [PDF]

Health Policy Project / Asia Pacific Transgender Network / United Nations Development Programme
[Châu Á và Thái Bình Dương]
2015Tài liệu trực tuyến

Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans Persons and their Communities in the Caribbean and Other Anglophone Countries

 [Alt] [PDF]
John Snow, Inc. / Pan American Health Organization / World Health Organization
[Mỹ Latin và Caribe]
2014Tài liệu trực tuyến

A Good Practice Guide to Gender-Affirmative Care

Sappho for Equality
[Ấn Độ]
2019Tài liệu trực tuyến

IDEA Group Consensus Statement on Medical Management of Adult Gender Incongruent Individuals Seeking Gender Reaffirmation as Female

Majumder et al. / Integrated Diabetes and Endocrine Academy (IDEA)
[Ấn Độ]
2020Đã xuất bản
Tiêu đềTác giả/ Tổ chứcNămTình trạng
Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and the Pacific [PDF]Health Policy Project / Asia Pacific Transgender Network / United Nations Development Programme
[Châu Á và Thái Bình Dương]
2015Tài liệu trực tuyến
Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans Persons and their Communities in the Caribbean and Other Anglophone Countries [Alt] [PDF]John Snow, Inc. / Pan American Health Organization / World Health Organization
[Mỹ Latin và Caribe]
2014Tài liệu trực tuyến
A Good Practice Guide to Gender-Affirmative CareSappho for Equality
[Ấn Độ]
2019Tài liệu trực tuyến
IDEA Group Consensus Statement on Medical Management of Adult Gender Incongruent Individuals Seeking Gender Reaffirmation as FemaleMajumder et al. / Integrated Diabetes and Endocrine Academy (IDEA)
[Ấn Độ]
2020Đã xuất bản

Nguồn: By Aly W. | First published November 20, 2020 | Last modified September 19, 2022 – Transfemscience

193 lượt xem
Facebook
Telegram
Bạn thích bài viết này?
LƯU Ý

THÔNG BÁO QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Các bài viết được đăng tải trên website transgirlvn.com chỉ nhằm mục đích: đưa thông tin, sử dụng làm tài liệu tham khảo. Không loại trừ khả năng các thông tin có trong bài viết đã lỗi thời, chưa cập nhật. Việc tự ý áp dụng các thông tin này có thể gây ra hậu quả không tốt đến sức khoẻ của bản thân.

CÁC BÀI VIẾT KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP
Đề nghị người truy cập, cá nhân tổ chức có nhu cầu tư vấn hoặc đang thuộc những tình huống tương tự nên trực tiếp trao đổi với bác sĩ.

KHÔNG REUP, COPY BÀI VIẾT KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Mọi thông tin về điều kiện sử dụng website transgirlvn.com vui lòng xem tại đây. Chúng mình xin chân thành cảm ơn!

Có thể bạn cũng quan tâm
Câu trả lời ngắn gọn Thật ra, không có một công thức chung nhất định nào. Mỗi người có nhu cầu về giọng cũng như hoàn cảnh sống khác nhau,...
Thanh quản và họng miệng là hai phần cực kỳ quan trọng trong luyện tập nữ hóa giọng nói. Chúng đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh độ cộng...
Bạn có biết luyện tập nhóm cơ là phần duy nhất thật sự cần thiết cho quá trình luyện giọng nữ của bạn? Và hơn nữa nó lại còn là...
Phương pháp luyện giọng nữ của Alyssa là một trong những phương pháp đơn giản, dễ tiếp cận nhất dành cho các bạn Trans Girl. Phương pháp được xây dựng...
Tổng hợp bài tập thực hành của phương pháp luyện giọng nữ Alyssa - một trong những phương pháp luyện giọng đơn giản, dễ tiếp cận nhất hiện này dành...
Thuốc ức chế dậy thì (Puberty blocker) được sử dụng để tạm ngưng quá trình dậy thì ở thanh thiếu niên, cả hợp giới và chuyển giới. Có nhiều bằng...