Các tư liệu, bài dịch, hướng dẫn của team Trans Girl VN

Tất cả tài nguyên trên trang blog Trans Girl VN được tổng hợp tại đây

Tập luyện nhóm cơ ở họng miệng và thanh quản kiểu gì?

Tập luyện nhóm cơ ở họng miệng và thanh quản kiểu gì?

Thanh quản và họng miệng là gì mà quan trọng trong luyện giọng nữ như vậy?

Thanh quản và họng miệng là gì mà quan trọng trong luyện giọng nữ như vậy?

Làm thế nào để bắt đầu luyện giọng? (Alyssa)

Làm thế nào để bắt đầu luyện giọng? (Alyssa)

Chỉ hướng dẫn luyện giọng/Không giải thích (Nữ hóa)

Chỉ hướng dẫn luyện giọng/Không giải thích (Nữ hóa)

Các lý thuyết âm học liên quan

Các lý thuyết âm học liên quan

Giải thích thuật ngữ ngữ âm học

Giải thích thuật ngữ ngữ âm học

Phương pháp luyện giọng của L – Level 1

Phương pháp luyện giọng của L – Level 1

Trans Girl VN