Các tư liệu, bài dịch, hướng dẫn của team Trans Girl VN

Tất cả tài nguyên trên trang blog Trans Girl VN được tổng hợp tại đây

Liệu pháp hormone nữ hóa cho người chuyển giới

Liệu pháp hormone nữ hóa cho người chuyển giới

Tập luyện nhóm cơ ở họng miệng và thanh quản kiểu gì?

Tập luyện nhóm cơ ở họng miệng và thanh quản kiểu gì?

Thanh quản và họng miệng là gì mà quan trọng trong luyện giọng nữ như vậy?

Thanh quản và họng miệng là gì mà quan trọng trong luyện giọng nữ như vậy?

Làm thế nào để bắt đầu luyện giọng? (Alyssa)

Làm thế nào để bắt đầu luyện giọng? (Alyssa)

Chỉ hướng dẫn luyện giọng/Không giải thích (Nữ hóa)

Chỉ hướng dẫn luyện giọng/Không giải thích (Nữ hóa)

Puberty blocker – Thuốc ức chế dậy thì cho người chuyển giới

Puberty blocker – Thuốc ức chế dậy thì cho người chuyển giới

Các hướng dẫn lâm sàng về liệu pháp hormone cho người chuyển giới

Các hướng dẫn lâm sàng về liệu pháp hormone cho người chuyển giới

Kiểm tra sức khỏe trong quá trình dùng thuốc

Kiểm tra sức khỏe trong quá trình dùng thuốc

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xóa bỏ (phần 3)

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xóa bỏ (phần 3)

Chu kỳ phát triển của lông và 2 phương pháp triệt lông phổ biến

Chu kỳ phát triển của lông và 2 phương pháp triệt lông phổ biến

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xóa bỏ ( Phần 2)

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xóa bỏ ( Phần 2)

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xoá bỏ (Phần 1)

Những biểu tượng chuyển giới nữ mà lịch sử đương đại không thể xoá bỏ (Phần 1)

Các phương pháp phẫu thuật tạo hình âm đạo và chi phí tại bệnh viện Kamol

Các phương pháp phẫu thuật tạo hình âm đạo và chi phí tại bệnh viện Kamol

Trans Girl VN